Tarjouspyyntö

Kuinka projekti etenee käytännössä?

Tarjouspyyntö ja kartoitus

Kartoitetaan mitä lähdetään tekemään ja miten. Hyväksyttyäsi tarjouksen pääsemme aloittamaan toimeksiannon.

suunnittelutyön aloittaminen

Työ suunnitellaan toiveiden mukaiseksi ja lähetetään kommentoitavaksi. Kehitetään lisää tarvittaessa.

työn loppuun saattaminen

Suunnittelun valmistuttua ja ilmeen hyväksyttyä saatetaan työ loppuun asti ja kiitetään molempia.