Yrityksen ilme ja painotyöt

Mitä logon suunnittelu sisältää käytännössä?

Aluksi kartoitetaan asiakkaan toiveet logon suhteen (värit, muoto, kirjasintyyppi ja graafiset elementit). Logoa suunnitellessa huomioidaan vahvasti yrityksen toimiala ja kohderyhmä jolle markkinoidaan.

Asiakkaalle lähetetään n. 4 kpl erilaista ehdotusta logosta. Asiakas ilmoittaa mikä niistä sopii parhaiten yrityksen tyyliin ja sitä kehitetään tarvittaessa lisää toiveidesi ja omien ideoideni pohjalta.

Mikäli suunnitteluun tarvitaan kolmas tai neljäs kierros, esim. halutun värisävyn saavuttamiseksi - siitä ei tule lisäkustannuksia. Logot tehdään aina printti- ja web-mediaan sopiviksi ja toimitetaan aina JPG-, PNG- ja EPS-formaateissa ja pyydettäessä muihin formaatteihin tallennettuna.

Graafinen ohjeistus. Mikä se on?

Varsinkin vähänkään suurempien yrityksien kannattaa toteuttaa itselleen graafinen ohjeistus, jotta yhtenäistä ilmettä on helppo suuremmassa organisaatiossa kaikkien noudattaa. Graafinen ohjeistus voidaan suunnitella suppeampana (pienempien ja keskisuurten yrityksien tarpeisiin sopiva) tai laajemmaksi (jossa käsitellään laajemmin asioita ja kohteita).

Graafisesta ohjeistuksesta tulisi ilmetä ainakin seuraavat asiat: Yrityksen logo, eri versiot logosta ja logon käyttöä koskevat määräykset. Selostus yrityksen käytössä olevista fonteista, eli typografiasta ja yrityksen tunnusväreistä ja käytetyistä väreistä eri medioissa.

Laajemmassa graafisessa ohjeistuksessa olisi hyvä ilmetä ym. seikkojen lisäksi: Ohjeistukset kirjekuorien, lomakkeiden, käyntikorttien, lehti-ilmoituksien, powerpoint-pohjien, autoteippauksien yms. koosta, ulkoasusta ja asemoinneista.

Mitä brändi meinaa?

Brändi on tavaramerkin ympärille muodostunut positiivinen maine. Brändin arvo muodostuu nimen tai logon tunnettuudesta, asiakkaiden merkkiuskollisuudesta, brändin mukanaan tuomasta laadun tunteesta ja brändiin liitetyistä mielikuvista. Brändi on tuotteen tai palvelun sisällön tai identiteetin eräänlainen yhteenveto, joka voi luoda tuotteelle lisäarvoa ja vahvistaa käyttäjänsä identiteettiä.

Brändin identiteetti ovat ne mielleyhtymät, joita brändin luoja pyrkii vahvistamaan brändinhallinnan avulla. Nämä mielleyhtymät ovat lupaus yritykseltä asiakkaalle, ja niiden tulisi auttaa asiakkaan ja brändin suhteen vahvistamisessa. Yleensä brändin identiteetti koostuu kuudesta kahteentoista mielleyhtymästä, jotka on jaoteltu ydinidentiteettiin ja laajennettuun identiteettiin. Mielleyhtymiä voivat olla esimerkiksi innovatiivisuus, korkea palvelutaso tai hyvä hintalaatusuhde.

Tarvitseeko minun tietää painotuotteesta jotain ennen suunnittelutyön tilausta?

Lähinnä tärkeimmät tiedot ovat paperin koko jolle painotuote suunnitellaan ja onko kyseessä mustavalkoinen vai värillinen painotyö. Esitteet suunnitellaan usein A4- tai A5-kokoon, mutta poikkeavuutta haluaville voidaan toki suunnitella omilla mitoilla. Flyerit postikorttikokoon, eli A6-kokoon ja käyntikortit joko 50x90 mm (yleisin), 55x90 mm tai 55x85 mm kokoon. Lehtimainosta tilatessa on hyvä tietää lehti jossa aiotaan mainostaa, jotta voidaan mediakortista katsoa halutut palstan/ilmoituksen leveydet, sekä millä väriprofiililla painotyö on järkevin tallentaa.

Mitä erilaisia lomakevaihtoehtoja on?

Yleensä uusien yrittäjien perustarve on saada tekstillä ja kuvilla täytettävä perus Word- tai OpenOffice-lomakepohja yrityksen logolla ja tiedoilla, jonka voi halutessa tulostaa ja lähettää eteenpäin. Sen tekee usein 1,5 tunnissa.

Joillain yrittäjillä on tarve saada laajempi painatettava lomake esim. sopimuslomake, joka taas kannattaa suunnitella taitto-ohjelmalla, että siitä saadaan ammattimaisen näköinen ja painokelpoinen. Kyseisiin lomakkeisiin menee enemmän työtunteja, kun perus tyhjään lomakepohjaan, koska näissä usein on paljon täytettäviä lohkoja joiden asemoimiseen menee aikaa. Työaikaa varaan näihin usein n. 2–2,5 h/sivu.

Mikäli tarvitaan täytettävä lomake, johonka voi tietokoneella täyttää tekstiä, ruksailla haluamat kohdat esim. Acrobat Readerilla se onnistuu myöskin, mutta siihen pitää varata työaikaa n. 1,5–3 h/sivu, riippuen sivumäärästä ja täytettävien kenttien ja täpättävien kenttein lukumäärästä.